STATUSBESIKTING ELLER KONDITIONSGRANSKNING

​Vi utför besiktningar av hela byggnader eller delar av byggnader beroende på vad syftet är. 
 

  • Statusbesiktning utförs när man helt enkelt vill ta reda på i vilket skick ett hus eller del av huset är
     

  • Konditionsgranskning är en komplett undersökning av en fastighet.

KONTAKTUPPGIFTER

Tel: +358 18 13787/13900

E-post: tommy.byggkontroll@gmail.com

Klintvägen 14 C 11

AX-22100 Mariehamn

Åland, Finland

© 2020, BYGGKONTROLL AB

KONTAKTA OSS