Besiktningar

Vi utför besiktningar av hela byggnader eller delar av byggnader beroende på vad syftet är. Olika typer av besiktningar kan vara:
 

  • Statusbesiktning, där man helt enkelt vill ta reda på i vilket skick ett hus eller del av huset är.

  • Utredningar, så gott som alla utredningar börjar med en besiktning, dessa görs om man har eller misstänker att man har ett fel eller skada på huset, besiktningen går ut på att samla information för att fastställa problemet och följs vanligtvis av vidare fuktmätningar eller åtgärdsförslag. Utredningen kan även åtföljas av en projektering om åtgärderna blir stora eller påverkar konstruktionen.

Projektering

Vi erbjuder både företag och privatpersoner all typ av byggprojektering, såsom t.ex:

  • Bygglovshandlingar för stora och små projekt

  • Konstruktionsritningar, beräkningar, utredningar

  • Energicertifikat inför nybyggnationer och ombyggnationer

  • Ta kontakt om ni har några frågor

Fuktmätning / Undersökningar

Nu utför vi även kompletta fuktmätningar/undersökningar. 

Robin har gått kurs och skrivit slutprov med SBR Byggingenjörerna i Sverige och är nu godkänd att utföra fuktmätningar enligt deras principer. Vi har utrustning för att utföra dessa mätningar i princip alla förekommande material.

Kontroll av målningstjocklek

Vi har utrustning för kontroll av hur tjock målfärgen är, detta utförs t.ex. vid kontroll av brandskyddsmålning, samt även vid annan kontroll att man uppnått eftersträvad tjocklek på målfärgen.

Please reload

KONTAKTUPPGIFTER

Tel: +358 18 13787/13900

E-post: tommy.byggkontroll@gmail.com

Klintvägen 14 C 11

AX-22100 Mariehamn

Åland, Finland

© 2020, BYGGKONTROLL AB

KONTAKTA OSS