BYGGPROJEKTLEDNING

Alla byggprojekt är unika. Varje projekt behöver sin egen lösning när det gäller konstruktion, materialval och hållbarhet. Det är projektledarens uppgift att hålla ihop dessa trådar . Vi på Byggkontroll har lång erfarenhet inom byggnation för att leda ditt projekt, stort eller litet, och få önskat resultat.

Vi anlitas ofta som byggledare för olika projekt. I denna roll ser vi oss som beställarens förlängda arm med syfte att projektet ska uppnå beställarens förväntningar avseende kvalitet, tider och ekonomi.

Då vi tidigare varit yrkesverksamma som entreprenörer är vi väl insatta i en entreprenad. Vi leder och protokollför olika typer av möten, svarar för besked mellan parterna, ansvarar för samordning mellan projektets olika berörda så att inga störningar uppstår. Självklart håller vi fortlöpande vår beställare informerad om hur projektet framskrider. 
 

Projektledaren jobbar nära ihop med beställaren, dess ombud eller projektledare. Detta är viktigt då många beslut för med sig ekonomiska eller tidsmässiga konsekvenser. 

Det som utmärker en bra byggledare är förmågan att snabbt ta fram besked till de olika inblandade i en entreprenad.  

 

En erfaren och kunnig byggledare ger en bättre slutprodukt och spar pengar!

DE OLIKA FASERNA VID ETT BYGGPROJEKT

FAS 1: PLANERING

Alla lyckade projekt behöver god planering

FAS 2: PROJEKTERING

Efter planeringen grottar byggprojektledaren ned sig i detaljerna av projektet och tar fram exakt vad som behöver göras och på vilket sätt. Ur detta kommer både ritningar och beskrivningar som används under projektets gång för att undvika missöden i största möjliga utsträckning.

FAS 3: UPPHANDLING

Under upphandlingsfasen hittar byggprojektledaren de som skall utföra själva byggarbetet. En erfaren projektledare har vanligtvis redan många befintliga kontakter på entreprenörer den litar på och vet gör ett bra jobb utifrån tidigare erfarenhet.

Här är det också viktigt att man jämför äpplen med äpplen vilket byggprojektledaren säkerställer.

FAS 4: GENOMFÖRANDE

Med rätt entreprenörer valda och ett välformulerat entreprenadavtal upprättat mellan parterna är det dags att sätta igång själva bygget. Byggprojektledaren håller i byggmöten, projektets fortskridande kontrolleras och följs upp på driver således på hela processen ända in i mål.

FAS 5: ÖVERLÄMNING

Även om själva bygget till slut står klart så är inte byggprojektet över. Bygget kontrolleras och byggprojektledaren närvarar alltid på besiktningar för att säkerställa att allt gått rätt till och enligt satta avtal.

KONTAKTUPPGIFTER

Tel: +358 18 13787/13900

E-post: tommy.byggkontroll@gmail.com

Klintvägen 14 C 11

AX-22100 Mariehamn

Åland, Finland

© 2020, BYGGKONTROLL AB

KONTAKTA OSS