Tjänster

Med erfarenhet, personlig service och bra lokalkännedom erbjuder vi tjänster inom byggprojektering, byggkontroll, byggnadsteknik, skadebesiktning och andra tekniska utredningar.

Vid uppstart av ditt projekt samlar vi de mest kompetenta medarbetare och hittar det team som är bäst lämpad för ditt projekt. Det gäller såväl stora omfattande projekt som mindre uppdrag.

Vår strävan har alltid varit att tillämpa en helhetssyn på såväl projektering som byggnation.