Säkerhetskoordinator

Enligt Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009) ankommer det på byggherren att utarbeta ett säkerhetsdokument för planeringen och beredningen av byggarbetet, så att arbetet kan utföras säkert och utan att arbetstagarnas hälsa äventyras. Byggkontroll Ab upprättar både dessa säkerhetsdokument samt utför säkerhetskontroller på byggplatsen.

Detta gäller både små och stora byggprojekt.