Konstruktion

Vi utför dimensionering och upprättar konstruktionsritningar i alla typer av uppdrag. Vi har stor erfarenhet gällande industrier, bostäder, skolor, idrottsanläggningar, vårdanläggningar och andra offentliga byggnader.

Projektering inom industrin har sina speciella utmaningar. Vi har genom åren utfört en mängd uppdrag inom industrin.  

Vid ombyggnationer handlar det inte bara om konstruktion och dimensionering, utan även om att göra statusbedömningar. Genom att komma in i tidigt skede kan vi medverka till att ta rätt beslut för projektets totalekonomi.

Huvudkonstruktör

Vi åtar oss uppdrag som huvudkonstruktörer och ansvara för ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet uppfylls.

BIM

BIM står för Building Information Modelling. Byggbranschen ligger ännu i startgroparna för implementering av BIM, men branschen går snabbt framåt. Kortfattat kan man beskriva BIM som en objektorienterad 3D-modell som har information kopplad till sig. BIM förenklar samordningen och möjliggör bland annat en mer exakt kalkyl i ett tidigt skede av processen. Många ser BIM som ett sätt att samordna 3d-modeller, men BIM ska kunna erbjuda mycket mer och användas under hela byggnadens livscykel.

Vår policy är att vi ska ligga så långt framme som möjligt. Samtliga projekt 3d-modelleras i AUTODESK REVIT som kan hanteras i BIM.

BIM ger oss också alla möjligheter att ta fram produktionsanpassade konstruktionslösningar.

PREFAB

Vi upprättar även tillverkningsritningar för prefabricerade stål-, betong- och träkonstruktioner.
Prefabricerade väggar, balkar, plintar, bjälklag, socklar, stödmurar mm har vi utfört i olika material.

Energicertifikat

Vi upprättar energicertifikat inför nybyggnationer och ombyggnation både till större projekt och mindre såsom egnahemshus. Vi har egenutvecklade mallar och beräkningsprogram som vi använder, vi utför dessa certifikat för både den Åländska och Svenska marknaden.

Ta kontakt om ni har några frågor