Besiktningar

Vi utför besiktningar av hela byggnader eller delar av byggnader beroende på vad syftet är.

Olika typer av besiktningar kan vara:

  • Statusbesiktning, där man helt enkelt vill ta reda på i vilket skick ett hus eller del av huset är.

  • Utredningar, så gott som alla utredningar börjar med en besiktning, dessa görs om man har eller misstänker att man har ett fel eller skada på huset, besiktningen går ut på att samla information för att fastställa problemet och följs vanligtvis av vidare fuktmätningar eller åtgärdsförslag. Utredningen kan även åtföljas av en projektering om åtgärderna blir stora eller påverkar konstruktionen.