Bild
Asbest
Asbestkartläggning

Vi utför professionell asbestkartläggning  där resultatet redovisas tydligt.

Bild
Mockelo
Möckelö strand - etapp 7

Nybyggnation av lägenheter.

Bild
Långnäs
Automatisk angöring av fartyg

Nyinstallation vid två åländska hamnar.

Byggkontroll Ab