Bild
vikingaasen
Vikingaåsens skola

Om- och tillbyggnad av skola.

Bild
Pastorskansli
Pastorskansli Mariehamn

Återställning av fasad och sockel.

Bild
Asbest
Asbestkartläggning

Vi utför professionell asbestkartläggning  där resultatet redovisas tydligt.

Byggkontroll Ab