Bild
Byggprojektledare
Byggprojektledare anställes

Vi behöver nu utöka med en Byggprojektledare då orderingången fortsatt är stark.

Bild
Asbest
Asbestkartläggning

Vi utför professionell asbestkartläggning  där resultatet redovisas tydligt.

Bild
Mockelo
Möckelö strand - etapp 7

Nybyggnation av lägenheter.

Byggkontroll Ab