Bild
Mockelo
Möckelö strand - etapp 7

Nybyggnation av lägenheter.

Bild
Anstalles
Byggnadsingenjör anställes

Som vår nya byggnadsingenjör är din huvudsakliga uppgift planeringsarbeten i Revit- och Autocadmiljö, men även andra uppdrag inom byggkonsultbranschen kan bli aktuella.

Vi förutsätter att du är bekant med programmen Revit och Autocad.

Bild
Långnäs
Automatisk angöring av fartyg

Nyinstallation vid två åländska hamnar.

Byggkontroll Ab