Pastorskansli Mariehamn

Vid pastorskansliet i Mariehamn har en återställning av fasad och sockel genomförts, efter en äldre behandling av fel färgtyper.
Byggkontroll Ab fungerade som projektledare.