Landbaserad fiskodling

I Eckerö färdigställdes 2016 en landbaserad fiskodling med den senaste tekniken. Fastigheten omfattade totalt 15 000 m2

Byggkontroll fungerade som projektledare och säkerhetskoordinator genom hela planerings- och byggprocessen.