Tillbyggnad Sunnanberg

Äldreboendet Sunnanberg i Saltvik fick under 2020 - 2021 en tillbyggnad på 753 m2 i markplan och 62 m2  i vindsplan med tillhörande förrådsbyggnad samt carport med sopförråd.  

Byggkontrolls uppgift i nybygget var främst att fungera som projektledare, där det, förutom att se till att entreprenaden genomfördes enligt uppgjorda handlingar, även ingick uppgifter såsom upphandling, kontraktsförhandling, skriva protokoll samt övrig administration under projekttiden.