Tillbyggnad Sunnanberg

Äldreboendet Sunnanberg i Saltvik får under 2020 - 2021 en tillbyggnad på 753 m2 i markplan och 62 m2  i vindsplan med tillhörande förrådsbyggnad samt carport med sopförråd.  

Byggkontrolls uppgift i nybygget är främst att fungera som projektledare, där det, förutom att se till att entreprenaden genomförs enligt uppgjorda handlingar, även ingår uppgifter såsom upphandling, kontraktsförhandling, skriva protokoll samt övrig administration under projekttiden.