Ålands skogsindustrier - biogasanläggning

Ålands skogsindustrier uppför 2020 - 2021 en nybyggnad av en biogaspanna för flis.

I det här projektet ansvarade Byggkontroll för kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar, samt fungerar som projektledare under byggnationen.