Trobergsgränd 9

På Trobergsgränd färdigställdes 2019 en nybyggnad av ett fyra-våningshus med sammanlagt 14 lägenheter, ett kontor och tillhörande biltak. Byggkontroll uppgjorde samtliga arkitekt- och konstruktionsritningar, bygghandlingar samt projektledning genom hela bygget.