Automatisk angöring av fartyg

Byggkontroll har fått i uppdrag av Trelleborg Marine i Australien att övervaka och projektleda installationer av enheter för automatisk angöring av fartyg. Uppdraget utförs både i Mariehamns hamn samt i Långnäs utrikeshamn.