Automatisk angöring av fartyg

Byggkontroll fick i uppdrag av Trelleborg Marine i Australien att övervaka och projektleda installationer av enheter för automatisk angöring av fartyg. Uppdraget utfördes både i Mariehamns hamn samt i Långnäs utrikeshamn.